Всичко за счетоводството и одита

 

НАЧАЛО

УСЛУГИ

ЦЕНИ

ЗАКОНИ

КЛИЕНТИ

ЗА НАС

 |  Контакти  |

 

Най-търсени закони:

 

Кодекс на труда

ДОПК

Закон за ДДС
ППЗДДС

ЗКПО

ЗДДФЛ

ЗМДТ

 
Към всички закони
 

 

Най-търсени наредби:

 

Наредба №18 за фискални устройства

Наредба за командировките в страната

Наредба за командировките в чужбина

 
Към всички наредби
 

 

Реклама

     
 

 

Услуги

 

Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

комлексно (пълно) счетоводно обслужване – обхващащо цялостно счетоводно обслужване, включително годишно счетоводно приключване, регулярни справки за финансовото състояние и всякаква друга счетоводна информация, касаеща дружеството.
ТРЗ и личен състав – цялостно изготвяне на документите и декларациите, свързани с ТРЗ


Годишни данъчни декларации на физически лица

Годишни данъчни декларации

Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, в зависимост от спецификата и конкретните нужди на всеки клиент.


Данъчни консултации

Данъчни консултации

оптимално данъчно планиране на дейността
решаване на възнакнали данъчни казуси
представителство пред данъчните органи
консултации, във връзка с действащото законодателство (нормативна уредба)
изготвяне и подаване на всички видове данъчни декларации, формуляри и др.


Счетоводни консултации

Счетоводни консултации

Счетоводни консултации, във връзка със защита от евентуални загуби, чрез използване на хеджиращи позиции.
Счетоводни консултации по нормативната база
Счетоводни консултации по всякакви възникнали казуси
Счетоводни консултации по ТРЗ и личен състав


Контролинг

Контролинг

Обхваща цялостен преглед на дружеството, изготвяне на препоръки за оптимизация на цялостната дейност на фирмата, включително счетоводна организация, данъчна оптимизация, финансови съвети и др.


Одит

Одит

Предлагаме високо качествен одит извършен съгласно приложимите закони и стандарти
Бързи, ефективни и отговорни консултации от нашите одитори
Консултации отностно всякакви казуси
Оценяване на риска за съществени пропуски, грешки и недостатъци и контролите на място за предотвратяване на тези рискове

 
 

 

 

 

   Добави към твоите Favorites  |  Контакти  |  За нас  |  Карта на сайта

© 2011 Счетоводител.БГ ООД. Всички права запазени.