Всичко за счетоводството и одита

 

НАЧАЛО

УСЛУГИ

ЦЕНИ

ЗАКОНИ

КЛИЕНТИ

ЗА НАС

 |  Контакти  |

 

Най-търсени закони:

 

Кодекс на труда

ДОПК

Закон за ДДС
ППЗДДС

ЗКПО

ЗДДФЛ

ЗМДТ

 
Към всички закони
 

 

Най-търсени наредби:

 

Наредба №18 за фискални устройства

Наредба за командировките в страната

Наредба за командировките в чужбина

 
Към всички наредби
 

 

Реклама

     
 

 

Цени

 


Счетоводството е специфично при всеки клиент и е възможно отклонение от посочените цени. Окончателно оформяне на съответните такси става след обстойно запознаване със спецификата и нуждите на всеки клиент. Всички такси са ориентировъчни, а не фиксирани.
 

 

Абонаментно обслужване*
 

 Брой документи на месец

Регистрация по ЗДДС

Месечна такса

Фирми с до 50 операции месечно и вкл. ТРЗ

Не

200 лв.

Фирми с от 50 до 100 операции месечно и вкл. ТРЗ

Не

300 лв.

Фирми с от 100 до 200 операции месечно и вкл. ТРЗ

Не

400 лв.

Фирми с над 200 вкл. ТРЗ

Не

по договаряне

Фирми с до 50 операции месечно и вкл. ТРЗ

Да

280 лв.

Фирми с от 50 до 100 операции месечно и вкл. ТРЗ

Да

370 лв.

Фирми с от 100 до 200 операции месечно и вкл. ТРЗ

Да

500 лв.

Фирми с над 200 и вкл. ТРЗ

Да

по договаряне

 

Не събираме допълнителни такси за ревизии, проверки и консултации на нашите клиенти с абонаментно обслужване. Не събираме допълнителни такси за подаване на декларации, уведомления и други данъчни документи, свързани с дейността на фирмата.

 

 

Счетоводно приключване на фирми без абонамент
 

Брой документи

Еднократна  такса

Фирми с до 50 операции годишно

300 лв.

Фирми с от 50 до 100 операции годишно

400 лв.

Фирми с от 100 до 200 операции годишно

550 лв.

Фирми с над 200 документа годишно

по договаряне

 

 

ТРЗ и личен състав
 

Брой персонал

Месечна такса

Фирми с до 10 служители

200 лв.

Фирми с от 10 до 20 служители

330 лв.

Фирми с от 20 до 30 служители

500 лв.

Фирми с над 30

по договаряне


 

Други услуги
 

Вид услуга

Еднократна такса

Попълване на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея

120 лв.

Изготвяне на финансови отчети на лица, които не са клиенти на фирмата

300 лв.

Изготвяне и подаване на отчети за НСИ

100 лв.

Счетоводни и данъчни консултации

100 лв/час

 

 

За повече информация за предлаганите от нас услуги и цени, моля свържете се с нас.

 

 
 

 

 

 

   Добави към твоите Favorites  |  Контакти  |  За нас  |  Карта на сайта

© 2011 Счетоводител.БГ ООД. Всички права запазени.